Deze website informeert over de terugkeer van Joden en Efraimieten naar Israël

Efraim komt thuis


In 2007 ontmoette ik David bij de Jaffa-Gate.
Hij had van twee stukken hout (wandelstokken) en een schaakbord een harp gemaakt. Zo werden deze twee stukken hout één in een mensenhand. Ik wist toen nog niets van Ezechiel 37 16-21..


Door de titels aan te klikken opent u de verschillende studies

De Visie en inhoud v/d site.

U vind op deze site het verhaal over de twee huizen Juda en Efraim.

In de volksmond ook wel "Israel en de kerk"genoemd.

Daarmee verbonden informatie over de voortgang in de éénwording van de twee.

De Bijbelse geschiedenis belicht en toegelicht aan de hand van geopenbaarde Bijbelse verhalen waarin de verborgenheden over de twee, hun geschiedenis het heden en de toekomst voorzegt zijn.

Daarnaast leest u over de visie: het zichtbaar maken van Gods Koninkrijk in de wereld.

Dit is Hij,God Zelf aan het doen door het herstel van Israël, waar Hij eerst het huis van Juda en daarna het huis van Efraim terugbrengt, Hij maakt de twee tot één nieuwe mens. Efeze 2.14 Hsv.

De bijbeltekst zegt: Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken. Aan de éénheid zullen wij herkend worden.We zien die éénheid groeien tussen christenenen en Joden, we zien geen ander volk dan de christenheid zich uitstrekken naar Israel. Zouden de tien verloren gewaande stammen van Israel dan echt in de kerk terecht gekomen zijn? De bijbel geeft veel informatie hierover,net als de actualiteit. Wij mogen deze boodschap onder christenen en Joden bekendmaken en doen dat in Nederland en Israel.

In de Bijbelse verhalen zelf,of liever in de uitleg mbt Juda / Efraim vind u meer informatie over:

Wie en wat is Efraim, hoe kan ik weten een efraimiet te zijn, in welke fase zijn we m.b.t. de tekst uit Ezechiel 37,15-21 het éénworden van Juda en Efraim?

Omdat er al langere tijd verschillende mensen met de verspreiding van deze kennis bezig zijn plaatsen we hier op de startpagina van elk van hun een bijbelstudie. Als u op deze startpagina de verschillende titels aanklikt openen de stukken vanzelf.

Op de nieuwsblog leest u over de voortgang van het Efraim huis in Jeruzalem,de ontwikkelingen in de groei van het werk en over de mensen die hierbij betrokken zijn. Er zijn zowel in Nederland als in Israel nog meer mensen nodig bij dit werk. De Heer Zelf zal ook daarin voorzien zo weten wij.

Mocht dit alles u aanspreken, spreekt u dan aub ook met de Vader over de broers en zusters die dit alles nog niet begrijpen en of weten?

Neemt u gerust contact met ons op als u vragen heeft, daar zijn we voor.

We hebben niet alle antwoorden,maar willen er graag met u samen naar zoeken.

 

Veel Zegen, Henk en Judith Vermeule.

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
                   
 
 
 
 
 

 

Nieuwe lijst

De lijst is leeg.

Startpagina

De drie gebruikte methodieken van bijbel worden in dit stuk toegelicht en geïllustreerd met voorbeelden Wat geen methodiek is, is de openbaring van de schrift door de belichting in de Heilige Geest. Dit erkennen en ervaren wij als genade, een onverdiende gunst zonder welke niet één verhaal op deze...
Op deze startpagina vind u van vijf verschillende mensen het Bijbelse verhaal over Juda en Efraim. Deze zijn Jan Willem van der Hoeven (mede oprichter van de Christelijke Ambassade Jeruzalem,oprichter Near East Ministries en het Internationale Christelijke Zionisten Centrum te Jeruzalem) Efraim en...
  Bevind de verloren zoon Efraïm zich in de kerk?   Inleiding.   Naast alle uitleg die er al is over de verloren zoon, de boeken en preken die er geweest zijn is er nu een andere manier om naar deze gelijkenis te kijken.   Niet alleen deze gelijkenis lijkt te...
Job, een metafoor voor Israel en de kerk Veel eindtijd-theologiën bestaan uit samengevoegde bijbelgedeelten, waarin je soms een stukje “chronologie” terug vindt vanuit de schrift. Zo ziet ds. Glashouwer in Zacharia de volkeren optrekken tegen Jeruzalem, waarna de Heer komt en de Zijnen...
Inleiding.   Zoals in de stukken van J.W. van der Hoeven,I. Bouwman,E. Frank en B. van Dijk te lezen is,er is veel aandacht voor Israel en de rol van de kerk. Er zijn veel meer schrijvers en sprekers over dit onderwerp,we hebben een selectie gemaakt.     De door hun geschreven...
Juda en Efraim Bijbelstudie in twee delen   Jan Willem van der Hoeven     Deel I   JUDA EN EFRAIM   “Het woord des HEREN kwam tot mij: Gij mensenkind, neem een stuk hout en schrijf daarop: voor Juda en de Israëlieten die daarbij behoren; neem dan een ander stuk hout en...
Wims verhaal is weer anders,kent een inzicht vanaf een andere kant en verbreed onze kennis op het gebied van onze afkomst en toekomst..Zijn website: www.wimjongman.nl/Bijbelstudie/Bijbelstudie/Juda.html   Twee volken Inleiding   Door een strijdvraag tussen Messiaanse joden over wie...
(Deze twee zussen in de Heer zijn al jaren bezig en ontwikkelden verschillende studies,studiemappen en geven "Profetische miniconferenties" in Nederland en ver daarbuiten. Hun verhaal dat hier staat is zeker nog niet compleet en word zo spoedig mogelijk aangevuld. Het betreft hier twee...

Efraim en Rimona Frank

27-12-2015 13:55
Efraim schreef de meest uitgebreide studie over Juda en Efraim. In maar liefst 182 Blz.verteld hij aan de hand van de bijbel deze geschiedenis en de hem geopenbaarde kennis hierover op het gebied van de toekomst van de twee. Omwille van de ruimte plaats ik hier de link naar zijn algemene en naar de...

Jubeljaar en Sjevaoot..

04-06-2016 12:35
Nog 7 dagen,dan begint Sjevaoot,het wekenfeest in het centrum van de wereld.. Na 7 keer 7 weken na de opstandingsdag. "Daarna zult gij u tellen van den anderen dag na den sabbat, van den dag, dat gij de garf des BEWEEGOFFERS (opstanding) zult gebracht hebben; het zullen zeven volkomen...
1 | 2 >>